• ทำเนียบมัสยิด

มัสยิดกูวะติลอิสลาม (มัสยิดกลาง)


- ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -