มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลาม


ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -