มัสยิดสิรอญุ้ลอิสลาม


- ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -