มัสยิดยามีอุลอิบาดะห์


ม.8 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000   089-7923520