มัสยิดยัมอียาตุ้ลอิสลาม


ม.5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140   081-9432952