มัสยิดอันวารุ้ลอิสลาม


บ.เปรงสมอเซ ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000   087-0615663