มัสยิดมู่ร้อกี้บุ้ลอิสลาม


บ.เปรงลาดน้ำขาว ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000   081-9432952