มัสยิดซอลิฮุ้นอิสลาม


บ.เปรงคลองใหญ่ ม.2 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000   081-9114982