มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม


ม.1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000   086-1398731