มัสยิดมัจยมูอุ้ลอิสลาม


บ.ปากคลอง 14 ม.1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   089-8931998