มัสยิดดารุนมุตตะกีน


บ.คลอง 17 ม.9 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   085-1572639