มัสยิดบายานุดดีน


บ.คลอง16 ม.14 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   089-2246858