มัสยิดอัลฟุรกอน


บ.คลอง20 ม.5 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   -

 ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -