มัสยิดดารุ้ลอับรอร


บ.ลำอ้ายสอ ม.8 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   -

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -