มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์


บ.คลอง 20 ม.1 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   089-3602494

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -