มัสยิดอิศลาฮุ้ลกุลูบ


บ.เเคราย ม.8 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   081-7756514

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -