มัสยิดเราฏ่อตุ้ลญีนาน


บ.คลอง 15 ม.8 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   087-1257628

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -