มัสยิดอัลคอยรียะห์


บ.เเคราย ม.7 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   087-0448710

 


   ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -