มัสยิดอัลอิศลาห์


บ.คลอง19 ม.9 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   087-3239521

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -