มัสยิดอัลฟาติฮะห์


บ.คลอง 16 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   089-0195245

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -