มัสยิดอัล-อิตติฟากียะห์


เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 1 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   084-8667631

 

  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -