มัสยิดอัล-อิตติฮาดียะห์


เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   061-4484818


 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -