มัสยิดฮิดาย่าตุสซาลีกีน


เลขที่ 133 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   089-2478358

 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -