มัสยิดสลาม่าตุลเลาะห์


หมู่ที่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   099-9437336

 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -