มัสยิดอาลียิ้ลกามี่ลัยน์


หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   087-6141622 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -