มัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี


เลขที่ 17/40 หมู่ที่ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   095-2390541

 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -