มัสยิดตออะติ้ลละฮ์ (พัทยาใต้)


เลขที่ 58 หมูที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260   089-9388786 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -