สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร


ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 วันทำการ จันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น. ต.คลองสิบ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530   0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330, 0-2989-7108