มัสยิดดารุ้ลยันนะห์


หมู่ที่ 6 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240   080-3052711

 


   ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -