มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน


เลขที่ 186 หมู่ที่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   099-2474272   ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -