มัสยิดฮารูณมุสตอฟา


เลขที่ 453 หมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240   084-7253285  


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -