มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน


เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   084-5992812 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -