มัสยิดอัล-อิตติฮาต


เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230   089-3895968

 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -