มัสยิดญามีอุ้ลอิสลาม


หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   089-6006609 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -