มัสยิดดารุ้ลฟาอีซีน


หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   081-2953697


 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -