มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม


85/16 หมู่ที่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230   089-2509233

 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -