มัสยิดอัลฮูดา


37/2 หมู่ที่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180   081-9966478

 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -