มัสยิดบ้านห้วยลึก


เลขที่ 42 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170   0872655112


 

ประวัติความเป็นมามัสยิด

มัสยิดบ้านห้วยลึกเป็นมัสยิดเก่าแก่ หลังแรกในตำบลทรายขาว กว่าจะมาเป็นมัสยิดหลังปัจจุบัน ได้มีมัสยิดมาแล้วสองหลัง หลังปัจจุบันนี้เป็นอาคารหลังที่สาม ตั้งอยู่เลขทะเบียนที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จดทะเบียนมัสยิดตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยกลุ่มบุคลดังต่อไปนี้ ๑. นายยุมอาด ห้วยลึก อิหม่าม ๒. นายอาหมาด ใจแน่ คอเต็บ และ ๓. นายด้าหนี ไทรบุรี บิหลั่น เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๔๙๒ จนถึงปัจจุบันมัสยิดบ้านห้วยลึกมี อิหม่ามชื่อ นายเวียง จิงู คอเต็บชื่อ นายแบ้ ปูเงิน และบิหลั่นชื่อ นายสวาสดื์ ประชา และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด


ที่มา http://www.masjidthai.com/masjid/KBI0044.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ