มัสยิดกลางประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี


65/25 ถ.ท่าทอง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000   077 287 130


สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี