มัสยิดอัลกุบรอ บ.น้ำเชี่ยว


ม.1 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120   080-6106059

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -