มัสยิดนูรุ้ลการีม บ.ยายม่อม


ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120   089-7876933

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -