มัสยิดนูรุ้ลมูฮายีรีน บ.เนินตาเเมว


ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000   082-1671693

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -