มัสยิดคอยรุ้ลบารียะห์


ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120   081-3507731

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -