มัสยิดเนี๊ยมาตุ้ลเลาะห์ บ.เกษมสุข


ม.2 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130   0818487731

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -