มัสยิดเอี๊ยะยาอุสซุนนะห์ บ.เนินตาเเมว


- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000   089-5415195

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -