มัสยิดเราฎอตุ้ลญันนะห์


เลขที่: 30 หมู่ที่: 4 ถนนกาญจนวิถี 30 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000   0815372005