มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม


หมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000   0869426123