• ข่าวสาร

สำนักจุฬาฯ ส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๐ (ฮ.ศ.๑๔๓๘) ซึ่งมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส