จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั่วราชอาณาจักรในนามของ พสกนิกรชาวไทยมุสลิม ร่วมกันจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห

จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั่วราชอาณาจักรในนามของ พสกนิกรชาวไทยมุสลิม ร่วมกันจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นำโดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ คณะกรรมารกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั่วราชอาณาจักรในนามของ พสกนิกรชาวไทยมุสลิมร่วมกันจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
หนึ่งปีบริบูรณ์ในความสูญเสียของแผ่นดินสยามและความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การประกอบศาสนกิจตามพระบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และการดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
Binder1.pdf 922.58 KB
Binder2.pdf 1.08 MB
11.pdf 364.53 KB