ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจะเปิดทำการวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560